ÚŽITKOVÉ VZORY

         Ochrana úžitkovým vzorom poskytuje majiteľovi ochranu technických riešení
    porovnateľnú s ochranou patentom. Dá sa však dosiahnúť jednoduchším, menej
    nákladným a pomerne rýchlym spôsobom. Doba ochrany je však skrátená
    na max. 10 rokov. Z ochrany je vylúčený spôsob výroby. Táto ochrana
    je zvlášť vhodná na technické riešenia síce nové, ale s nižšou vynálezeckou
    úrovňou, riešenia u ktorých je predpoklad rýchlejšieho technického zastarania a
    pod.

Rozsah služieb

          -  spracovanie prihlášky úžitkového vzoru
          -  podanie prihlášky a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného
             vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR)
          -  servis k úžitkovým vzorom - sledovanie doby platnosti a udržiavanie
             úžitkového vzoru v platnosti
          -  zastupovanie v konaniach (určovacích, výmazových) pred ÚPV SR
          -  vypracovanie licenčných zmlúv, zmlúv o prevode práv a ich zápis do registra
             ÚPV SR
          -  podanie žiadosti o udelenie úžitkového vzoru v zahraničí prostredníctvom
             partnerských patentových kancelárií
          -  zastupovanie vo veciach porušovania práv z úžitkových vzorov
          -  spracovanie patentových rešerší (prieskumov)
          -  poradenstvo v oblasti priemyselno - právnej stratégie firmy
Stránky sú optimalizované pre Internet Explorer 5.5 alebo vyšší. Rozlíšenie 1024x768.
Copyright © 2002-2004
Lacino