PROFIL KANCELÁRIE

         Patentovú a známkovú kanceláriu „ŽUFFA“  založil  Ing. Ladislav Žuffa
    v roku 1992. Zakladateľ má dlhoročné skúsenosti v oblasti priemyselných práv.
    Vykonával funkciu vedúceho útvaru priemyselného vlastníctva veľkého podniku,
    bol členom Komory patentových zástupcov ČSFR a od roku je členom Komory
    patentových zástupcov Slovenskej republiky. Zakladateľ má oprávnenie zastu-
    povať pred Úradom priemyselného vlastníctva SR vo všetkých oblastiach prie-
    myselných práv.
         Zastupovanie v oblasti priemyselných práv vykonávame nielen v Slovenskej
    republike, ale prostredníctvom spolupracujúcich zahraničných patentových
    kancelárii aj v iných štátoch.
         Okrem zastupovania pred Úradom priemyselného vlastníctva, poskytujeme
    aj komplexné poradenstvo v priemyselno-právnej stratégii  firiem a metodické,
    prípadne aj výkonné  riadenie útvarov priemyselného vlastníctva firiem.


Stránky sú optimalizované pre Internet Explorer 5.5 alebo vyšší. Rozlíšenie 1024x768.
Copyright © 2002-2004
Lacino