DIZAJNY (PRIEMYSELNÉ VZORY)

         Ochrana dizajnom (priem. vzorom) poskytuje majiteľovi ochranu dizajnových
    riešení, čiže vonkajšieho tvaru výrobku, jeho dizajnového či grafického stvárnenia.
    Táto ochrana je zvlášť vhodná na známe výrobky, ktoré sú spracované do nového
    tvaru (napr. nábytok, šperky, obuv, ale aj priemyselné výrobky napr. monitor,
    vysávač a pod.) ako aj obaly výrobkov.
         Dizajn poskytuje jeho majitelovi výlučné právo využívať dizajn a nakladať
     s ním t.j. poskytnúť právo na využívanie tretím osobám, alebo previesť tieto
     práva na tretiu osobu.

Rozsah služieb

          -  spracovanie prihlášky dizajnu
          -  podanie prihlášky a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného
             vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR)
          -  servis k dizajnom - sledovanie doby platnosti a udržiavanie dizajnu
             v platnosti
          -  zastupovanie v konaniach (určovacích, výmazových) pred ÚPV SR
          -  vypracovanie licenčných zmlúv, zmlúv o prevode práv a ich zápis do registra
             ÚPV SR
          -  podanie žiadosti o udelenie dizajnu v zahraničí prostredníctvom
             partnerských patentových kancelárií
          -  zastupovanie vo veciach porušovania práv z dizajnov
          -  spracovanie v registri priemyselných vzorov ÚPV SR
          -  poradenstvo v oblasti priemyselno - právnej stratégie firmy
Stránky sú optimalizované pre Internet Explorer 5.5 alebo vyšší. Rozlíšenie 1024x768.
Copyright © 2002-2004
Lacino